Tagasi esilehele

Korduma Kippuvad Küsimused

Kui Sa ei leia siit vastust oma küsimusele, palun võta meiega kontakti.


Kas akadeemiline soovituskiri võib olla kirjutatud inglise keeles?
Soovituskiri võib olla eesti või inglise keeles.
Kandideerin samale alale mitmesse kooli korraga – mida peaks sooviavaladusel täitma?
Nimetage kõik koolid kuhu kandideerite.
Kas tulude/kulude eelarve ülevaade tuleb esitada ühe kuu või õppeaasta läbilõikes?
Tulude/kulude eelearve peaks olema aastane.
Teadaolevad stipendiumid - Kas sinna lähevad stipendiumid, mille saamisest olen juba teadlik või stipendiumid millele kandideerin?
Sellesse lahtrisse kuuluvad juba määratud stipendiumid.
Kas akadeemilise töö lühiülevaates tuleb kirjutada oma õppeplaanidest (a'la lõputöö pealkiri jms.) või tuleb lähtuda kooli ametlikust kinnitatud õppekavast?
Kirjutage oma sõnadega lõputööst ja/või õppekavast.
Kas antud stipendium käib ka aastase õpingu kohta välisülikoolis, kui minnakse vahetusüliõpilaseks ning tagasi tulles jätkatakse oma õpinguid kodu ülikoolis täisõppekohaga?
Kui aastane välisülikoolis õping on osa õppeprogrammist kraadi saavutamiseks, siis jah.
Kui ma õpin esimest aastat ülikoolis, aga ma olen alles teise semestri poole peal, kas ma pean ikkagi oma keskkooli paberid ka saatma või ei ole see vajalik?
Ühe semestri hinnete leht ei anna Toetusfondile korraliku ülevaadet, seega keskkooli hinneteleht oleks vajalik.
Kas taotlusvormi on võimalik ka elektrooniliselt esitada, digiallkirjastatuna?
Kahjuks mitte.
Kas toetusfondi avaldusele lisatud soovituskirjad võivad olla digitaalselt allkirjastatud?
Kahjuks mitte.
Kas võin saata diplomi asemel koopia hinnetelehest (transcript of results), mis anti mulle kohe pärast magistrikraadi kaitsmist?
Hinneteleht koos kaalutud keskmise hindega on vajalik.
Kas sobib, kui saadan teile ametliku väljavõtte õpinguraamatust (sisaldab eelmise semestri väljavõtet) või peaksin kindlasti saatma ka bakalaureuseõppe tunnistuse koopia?
Hinneteleht koos kaalutud keskmise hindega on vajalik.
Kas on vaja saata sügisemestri 2014 hinneteleht?
On vajalik.
Sooviavalduse täitmisel jäi ruumist puudus – mida teha?
Lisage täiendav informatsioon eraldi lehele.