Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Ametiala Täiendamise stipendium - suunatud Eestis täisajaga töötavale kõrghariduse lõpetanud spetsialistile

Esitamise tähtaeg vähemalt 3 kuud enne programmi algust

Üldeeskirjad

 • Ametiala täiendamise stipendium on mõeldud Eestis täisajaga töötavale kõrghariduse lõpetanud spetsialistile kursusest või konverentsist osavõtmiseks.
 • Stipendiaat ei ole enam õppeprogrammis registreeritud.
 • Stipendiumitaotlus ja lisad tuleb läkitada postiga, väljastpoolt Põhja-Ameerikat õhupostiga. 
 • Kogu muu Toetusfondi asjaajamine toimub e-maili teel (toetusfondikysimused@outlook.com). 
 • Stipendiumitaotlus ja lisad on soovitav postitada hiljemalt 3 kuud enne konverentsi või kursuse algust.
 • Lisage stipendiumi taotlusele oma CV.
 • Puudulikult täidetud või lisadeta taotlused jäävad hindamisest välja.
 • Kui oleme Teie postitatud paberkandjal allkirjastatud EÜT stipendiumi avalduse, koos foto ja CV-ga kätte saanud, anname Teile sellest emaili teel teada.
 • Vastake kõikidele küsimustele eesti keeles,vormistage arvutil, trükkige välja kahepoolselt.
 • STIPENDIUMI KÄTTESAAMISEKS peab saabuma Toetusfondi juhatusele ametlik kinnitus kursusel / konverentsil osalemise kohta. Stipendium makstakse välja pärast kursusel / konverentsil osalemist ja originaal arvete kättesaamist.

Kaks professionaalset soovituskirja

 • Peavad olema arvutil kirjutatud.
 • Soovitaja allkirjaga varustatud soovituskiri peab olema kinnises ümbrikus, mille kinnituskohta pitseerib soovitaja allkiri.
 • Peavad sisaldama autori nime, ametit, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-maili aadressi.
 • Peavad olema kaasaegsed ning välja tooma järgmiseid aspekte:
 • 1. kaua ja millistel asjaoludel tunneb soovitaja kandidaati
 • 2. mitu aastat on kandidaat töötanud sellel töökohal, tema töövastustused ja ametid/tiitlid
 • 3. hindama kandidaadi saavutusi möödunud aastal
 • 4. välja tooma (seletama) miks on kandidaadil oluline osaleda just selles programmis/kursusel

Tulude/kulude eelarve

 • Tulude/kulude eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Tooge välja kas Teie töökoht toetab Teie ametiala täiendamist. Kui Ei, siis miks mitte ja kui Jah, siis mis ulatuses.
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites jooksva kursi kohaselt.