Tähtsad kuupäevad

15. detsember 2016

Avatakse Täisajalise Üliõpilase stipendiumi taotluste täitmine ja vastuvõtmine 2017/2018 õppeaastaks.

15. veebruar 2017

Täisajalise Üliõpilase stipendiumi taotluste veebilehel täitmise aeg on läbi ja see on viimane dokumentide postitamise kuupäev.

EÜT nõuab, et kõik stipendiumi dokumendid saata sama-aegselt ühes ümbrikus. 

ESF requires all documents to be sent at the same time in one envelope.

Meie stipendiumid

Täisajalise Üliõpilase stipendium

Stipendium õpinguteks täisajaliselt kõrgkoolis USAs, Eestis või välismaal.                       Scholarship for full-time study at credited accademic institution.

Stipendium välis-eestlasele Eesti ülikoolis

Program for Estonian-Americans who wish to study full-time at an Estonian university.

Ametiala Täiendamise stipendium

Ametialaseks täiendamiseks Eesti päritoluga Eestis töötavatele kõrghariduse lõpetanud spetsialistidele. (Tähtaeg kolm kuud enne programmi algust)

Projektitaotlus

Haridusliku projekti läbiviimiseks. (Tähtaeg neli kuud enne programmi algust)